O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Janeckiego oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym oraz osobom prawnym.

Kancelaria służy profesjonalną pomocą w postaci udzielania porad prawnych, a także sporządzania opinii prawnych, projektów umów, pism procesowych oraz aktów prawnych. Ponadto, Kancelaria oferuje możliwość reprezentowania interesów klienta zarówno przed sądami, prokuraturami, urzędami i organami administracyjnymi, jak również zapewniając profesjonalny udział w negocjacjach z kontrahentami lub osobami fizycznymi.

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię w sposób rzetelny i sumienny. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawę oraz dyskrecję. Ponadto, ze swojej strony zapewniamy pełną dyspozycyjność i dostępność zarówno w godzinach urzędowania Kancelarii (w budynku siedziby), jak i w pozostałym czasie pod podanym na stronie numerem telefonu.

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego województwa śląskiego i nie tylko.

Zakres praktyki

Pomoc prawna świadczona jest w szerokim zakresie merytorycznym w sprawach z zakresu:

prawa cywilnego (m.in.: sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, sprawy dot. posiadania i prawa własności, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, służebności, prawo zobowiązań, zniesienie współwłasności, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych),

prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in.: sprawy o rozwód i separację, alimenty, wykonywanie kontaktów z dziećmi, sprawy dot. władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej),

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in.: spory z pracodawcą i z pracownikiem, ustalenie stosunku pracy, sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, sprawy emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne),

prawa gospodarczego (m.in.: sprawy o zapłatę, sporządzanie umów, obsługa podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego),

prawa karnego (m.in.: sprawy karne, karnoskarbowe i wykroczenia, reprezentowanie osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, jak również pokrzywdzonych, reprezentacja interesów klienta na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego),

prawa administracyjnego (m.in.: sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, sporządzanie skarg administracyjnych, reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi).

Adwokat Bartosz Janecki

Adwokat Bartosz Janecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2012 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Bartosz Janecki jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach i posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów klientów w sprawach z zakresu wielu dziedzin prawa.

Adwokat Bartosz Janecki
ul. Wałowa 27
44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: bartosz.janecki@adwokatura.pl
Tel. 607-280-570
Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski. S.A. 98 1050 1605 1000 0092 3040 6317

Godziny pracy Kancelarii:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty.

Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia terminu wizyty poza wskazanymi wyżej godzinami urzędowania Kancelarii po jego wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.